Η Εταιρία μας

Η Cargo Hellas Forwarding, εταιρία η οποία ιδρύθηκε το 2021, συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία των εταίρων της και του προσωπικού της, προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον τομέα των μεταφορών, εκτελωνισμών και τελωνειακών διεργασιών, έχοντας πάντα ως γνώμονα την συνέπεια, την αξιοπιστία και την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών της.

Η εταιρία μας, θεωρεί ως παράγοντα πρωταρχικής σημασίας για την εξασφάλιση της συνεχούς ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών μας, τη διαχείριση του συνόλου των διεργασιών που συνθέτουν τη λειτουργία της, σύμφωνα με τις αρχές που υπογραμμίζονται στα πλαίσια του εθνικού και διεθνούς δικαίου.

Προσφέρουμε υψηλής ποιότητας, αξιοπιστίας και ασφάλειας υπηρεσίες, με βασικό προσανατολισμό την ικανοποίηση των αναγκών, αλλά και των προσδοκιών σας, πάντα σε ανταγωνιστικές τιμές, τόσο σε επίπεδο άμεσου κόστους, όσο και μακροπρόθεσμου οφέλους.

Επιπλέον η εταιρεία μας δραστηριοποιείται πάντα σε συμμόρφωση τον κανονισμών για την προστασία του Περιβάλλοντος και δεσμεύεται για την τήρηση όλων των νομοθετικών διατάξεων σχετικών με τη λειτουργία της εταιρείας, την εξοικονόμηση φυσικών πόρων στην καθημερινή λειτουργία της εταιρείας, την τήρηση όλων των νομικών απαιτήσεων καθώς και άλλων απαιτήσεων οι οποίες σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές πλευρές στα πλαίσια της δραστηριότητας της εταιρείας.

Τη διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής πολιτικής και την πρόληψη της ρύπανσης, την τήρηση όλων των νομοθετικών διατάξεων σχετικών με την ασφάλεια των εργαζομένων στην εταιρεία, την συνεχή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής, τη συνεχή επικοινωνία με τους προμηθευτές και πελάτες της και την ενημέρωσή τους για τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας που λαμβάνει η εταιρεία.

Την συνεχή ενημέρωσή της σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής, τη λήψη όλων των απαραίτητων προληπτικών μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, τη διάθεση όλων των απαραίτητων πόρων για τη διατήρηση της περιβαλλοντικής πολιτικής της, τη δυνατότητα συλλογής αποτελεσμάτων περιβαλλοντικής πολιτικής με σκοπό τον καθορισμό και την ανασκόπηση των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων.

Προσφέρουμε υψηλής ποιότητας, αξιοπιστίας και ασφάλειας υπηρεσίες με βασικό προσανατολισμό την ικανοποίηση των αναγκών, αλλά και των προσδοκιών σας.
Συνεχής επιδίωξή μας είναι η διατήρηση ιδιαίτερα ανταγωνιστικών τιμών σε επίπεδο τόσο του άμεσου κόστους, όσο και του μακροπρόθεσμου οικονομικού οφέλους.
Τέλος ευελπιστούμε συνεχώς σε ταχύτατες ανταποκρίσεις στην παροχή υπηρεσιών, με ειλικρίνεια, σαφήνεια και αξιοπιστία στην επικοινωνία και την συνεργασία με τους πελάτες.

Φιλοσοφία

Κύρια και βασική φιλοσοφία μας είναι η ικανοποίηση του πελάτη, η δική σας ικανοποίηση. Όλες μας οι υπηρεσίες πραγματοποιούνται τηρώντας τις εγχώριες και διεθνείς νομοθεσίες, για την ασφάλεια του περιβάλλοντος και των αγαθών.


 

Αποστολή

Μοναδική μας αποστολή είναι να έρθει εις πέρας κάθε παραγγελία με την μεγαλύτερη ασφάλεια, το ταχύτερο δυνατό και στο πιο οικονομικό και συνάμα ανταγωνιστικό κόστος.
Image

Προώθηση- Logistics 
Μαρίας Κιουρή 386, 18863 - Νέο Ικόνιο, Πέραμα
Τηλέφωνο: (+30) 2103002893

 

 

Copyright cargohellas.com ©2021,
Cargo Hellas Forwarding LTD, All Rights Reserved.
Developed by webthink.gr

Αναζήτηση